Zastanawiałem się jak bardzo można być samowystarczalnym i niezależnym od otaczającego nas świata wyróżniłem 5 poziomów samowystarczalności. Od totalnego uzależnienia po pełną autonomie.

Poziom 0 – Mieszczuch w bloku

 • Musimy kupować wszystko zarówno produkty jak i usługi.

Poziom 1 – Świadomy Mieszczuch

 • Żyje w bloku
 • Przetwarza produkty zakupione u innych:
  Piecze chleb, wytwarza kosmetyki środki czystości, uprawia zieleninę na parapecie lub balkonie
 • Dzięki powyższemu ogranicza wydatki
 • Rozpoczyna edukacje z różnych dziedzin, szuka wiedzy

Poziom 2 – Zaradny Mieszczuch

 • Nadal żyje w bloku
 • Posiada własny ogródek przy bloku lub działkowy
 • Zdobył nowe umiejętności:
  Proste naprawy, fryzjerstwo, kosmetyka, robi przetwory na zimę
 • Zainteresował się otaczającym światem, bada jak działa ekonomia
 • Zaczyna zdobywać informacje z dziedziny medycyny i zielarstwa
 • Ma podstawowe zabezpieczenie komunikacyjno energetyczne ( Własna krótkofalówka, CB Radio, licencja krótkofalarska, przenośny panef fotowoltaiczny, power bank)

Poziom 3 – Mieszczuch Małorolny

 • Domek na podmiejskiej wsi 8 arów
 • Zaopatrzył się we własne źródło prądu i wody. Potrafi je również przechować
 • Kilka drzew owocowych i grządka pozwala zwiększyć ilość produkowanych przetworów
 • Pogłębia wiedzę z z niższych poziomów
 • Potrafi już robić poważniejsze naprawy z racji posiadanego domu
 • Ograniczył wpływ sąsiadów na siebie i swoją rodzinę, jest już bardziej niezależny

Poziom 4 – Gospodarz

 • Mieszka w gospodarstwie rolnym od 1 hektara wzwyż
 • Ponad poprzednie poziomy ma dodatkowo przydomową oczyszczalnie ścieków
 • Jest w pełni niezależny żywnościowo, wyprodukuje wszystko co je i nie musi kupować żywności
 • Pełna niezależność energetyczna, produkuje prąd, magazynuje go i nigdy mu go nie brakuje
 • Robi ogromne ilości przetworów
 • Samodzielnie wytwarza proste lekarstwa roślinne
 • Hoduje zwierzęta gospodarskie ( kury, gęsi, kaczki kozy, krowy, króliki itp.) które zapewniają mu żywność.
 • Posiada umiejętności potrzebne przy obsłudze i rozwoju gospodarstwa (budownictwo, ślusarstwo, stolarstwo, rolnictwo itp.)
 • Zapewnia bezpieczeństwo swojej rodzinie ( posiada odpowiednie narzędzia i umiejętności)
 • Jego działalność generuje przychód (handel,usługi)
 • Gdyby miał skończyć się świat jaki znamy przetrwa kilka następnych lat albo i dłużej

Poziom 5 – Lokalny Watażka

 • Małe centralnie sterowane państwo komunistyczne
 • Gospodarstwo wielorodzinne, turbo Amisze
 • Pełna Samowystarczalność
 • Produkcja wszystkiego co niezbędne i zbędne
 • Własne fabryki warsztaty i składy
 • Podaż wysoko zaawansowanych urządzeń i usług (elektronika, paliwo, specjalistyczne urządzenia, pojazdy, broń i amunicja, operacje mikrochirurgiczne itp.)
 • Własny przemysł rozrywkowy
 • Własna religia, ustrój polityczny
 • Pozyskiwanie surowców we własnym zakresie ( kopalnie, przetwórnie)

Poziom 5 jest czysto teoretyczny gdyż niektóre surowce lub technologie nie występują na danym terenie co zmusza do kooperowania i zależności z zewnątrz.