Zostałem Skontrolowany przez KOWR. Mogłem nielegalnie pozbyć się ziemi wiec wobec potencjalnego przestępcy została wszczęta kontrola