Hydroponikę stosuje się zazwyczaj w zamkniętych pomieszczeniach lub pod zadaszeniem. Dlatego mój eksperyment z zostawieniem jej na dworze prowadzi do kilku wniosków i wskazówek na przyszłość.