Ustawa o ograniczeniu obrotu ziemią rolną tylko pozornie pozwala na nabywanie ziemi przez rolników i związki wyznaniowe.
Rządzący rozmyślnie zostawili furtkę by każdy z nas mógł ją nabyć. Nie od razu, nie od ręki ale wytrwałym, czasochłonnym i  konsekwentnym działaniem.

Linki do wymaganych dokumentów

Wniosek Zbywcy

Oświadczenie o nie posiadaniu więcej niż 300 Ha

Oświadczenie o posiadanych gruntach

Do wniosku zbywcy pamiętajmy o dołączeniu potwierdzenia publicznego ogłoszenia